تاریخ شروع

اردیبهشت، 1400

سخنران

10 سخنران

مکان

مجازی

تاریخ

اردیبهشت، 1400

سخنران

10 سخنران

مکان

مجازی

بنیاد ایرانشناسی همایش بین‌المللی

«ایران و تمدن‌سازی جهانی»

را در آستانه روز ملی ایرانشناسی برگزار می‌کند

در آستانه ورود به قرن پانزدهم شمسی و تحول چهار دهه جریان ایرانشناسی، که این جریان را از یک نگاه بیرونی در حوزه مطالعات و تحقیقات ایران‌پژوهی به نگاهی درون فرهنگی سوق داده و آماده پذیرش نگاهی نوین به جریان مطالعات ایرانشناسی کرده است؛ بنیاد ایرانشناسی را بر آن داشته تا با برپایی سلسله گفتگوهای بین‌المللی با موضوع ایرانشناسی، که نخستین برنامه آن همزمان با روز ملی ایرانشناسی، سی‌اُم اردیبهشت‌ماه، برگزار خواهد شد، بپردازد و بدینوسیله به بزرگداشت این روز و ایرانشناسان شهیر داخلی و خارجی پرداخته شود.

محورهای همایش

نقش فرهنگ ایران اسلامی در تمدن‌سازی جهانی

 • چیستی تمدن ایرانی
 • نقش کارکرد تمدنی زبان های ایرانی
 • نقش تمدنی شعر و ادب فارسی در دیگر فرهنگ های جهانی
 • عناصر دخیله فرهنگ اسلام در تمدن ایرانی
 • نقش ایرانیان در وحدت تمدنی جهان اسلام
 • تاثیر فرهنگ و تمدن ایران در فرهنگ های جهانی
 • پدیده تاریخی تهاجم فرهنگی تمدنی بیگانگان به فرهنگ و تمدن ایرانی
 • تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم انداز آینده

نقش زبان فارسی در تمدن‌سازی جهانی

 • نقش زبان فارسی در حفظ و معرفی میراث مشترک فکری و فرهنگی ملل منطقه
 • نقش زبان فارسی در تولید و حفظ هویت و وحدت اقوام ایرانی
 • گستره و جایگاه زبان و ادبیات فارسی در فرهنگ و تمدن جهانی
 • سهم زبان فارسی در تولید و انتشار فرهنگ و تمدن اسلامی
 • نقش تاریخی زبان و ادبیات فارسی در تولید جریانهای فکری و فرهنگی (ایران- جهان)
 • پیامهای جهانی زبان و ادبیات فارسی برای بشریت
 • تأثیر زبان و ادب فارسی در زبان و ادبیات سایر ملل
 • تعامل تاریخی و فرامرزی زبان فارسی با فرهنگ فرهیختگی
 • نقش زبان فارسی و ادبیات فارسی در تمدن نوین بشری در چشم‌انداز آینده
 • نقش آموزش زبان فارسی در انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی و تقویت همگرایی جهانی

نقش جغرافیای ایران فرهنگی در تمدن‌سازی جهانی

 • جغرافیای تمدنی ایران پیش از اسلام
 • جغرافیای تفکرتمدنی ایرانیان در قبل از اسلام
 • جغرافیای فکر فلسفی تمدن ساز ایرانی در دوران قبل از اسلام
 • جغرافیای اندیشه های تمدن ساز تشیع در ایران اسلامی
 • جغرافیای اقوام و مردم تمدن ساز ایران
 • جغرافیای نفوذ انقلاب اسلامی ایران در دیگر تمدن های جهانی
 • جغرافیای افکار مستعد در دریافت پیام ایران و اسلام
 • تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم انداز آینده

نقش ادیان، مذاهب و دیانت ایرانیان در تمدن‌سازی جهانی

 • عناصر وحیانی در اندیشه های الهی ایرانیان
 • تاثیر اندیشه های دینی ایرانیان بر فرهنگ دینی تمدن شرق
 • نقش عرفان و تصوف ایرانی دراندیشه های دینی تمدنی
 • جریان مسیونری ومبلغان دینی در رویاروئی با دینداری ایرانیان
 • نقش پیام آوران ورهبران دینی از زردشت تا امام خمینی (ره) در تمدن ایرانی
 • گفتگوهای بینا دینی در تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی
 • نقش ادیان واقلیت های دینی در فرهنگ و تمدن ایرانی
 • تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم انداز آینده

نقش مفاخر و مشاهیر ایرانی در تمدن‌سازی جهانی

 • فردوسی الگوی حماسه سرائی جهان
 • نظامی گنجوی ، پیکرنامه نویس
 • ابوعلی سینا
 • مولوی
 • حافظ
 • سعدی
 • سنائی
 • تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم انداز آینده

نقش هنر و معماری ایرانی در تمدن‌سازی جهانی

 • هنردینی در ساختار معماری ایران وجهان
 • فلسفه هنر در ایران پیش از اسلام
 • تاثیر هنر موسیقی ونغمه سرایی ایرانی در فرهنگ موسیقی جهان
 • تاثیر هنر ایرانی بر ساختار هنر جهان
 • فرهنگ و هنر در سازمان و ساختار معماری بازارهای ایران
 • نقش فرهنگ و هنر اسلامی در تعالی هنر ایرانی
 • تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم اندازآینده

نقش علوم و دانشمندان ایرانی در تمدن‌سازی جهانی

 • علم سیاست و جایگاه رهبری سیاسی درتمدن ایرانی اسلامی
 • اندیشه فلسفی و حکمت خسروانی وتاثیر آن در تمدن ایرانی اسلامی
 • دانش تفسیر و معنی شناسی در تمدن ایرانی اسلامی
 • نقش و جایگاه ایرانیان در منظومه علمی جهان
 • پیش گامی ایرانیان در علم شیمی ، نجوم و اختر شناسی
 • نهضت فرهنگ نویسی ایرانیان
 • دانش پزشکی و مکتب طب ایرانی
 • تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم اندازآینده

نقش پیوندهای مشترک ایران و اسلام در تمدن‌سازی جهانی

 • ایرانیان و تمدن ایرانی در دیدگاه های اسلامی
 • نقش آموزه ها و تعالیم قرآنی در غنای تمدن ایرانی
 • نقش اسلام در تحول وتغییر درون مایه ای تمدن ایرانی
 • نقش اندیشمندان و متفکران ایرانی در توسعه اندیشه های اسلامی
 • نقش دانشمندان ایرانی در توسعه علوم اسلامی
 • نقش تفکر شیعی در ساختار و سازمان تمدن ایرانی
 • نقش دانشمندان ایرانی در غنای فرهنگ عربی
 • تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم اندازآینده

دکتر سیدعبدالمجید میردامادی، دبیر علمی همایش

دکتر سیدعبدالمجید میردامادی، دبیر علمی همایش بین‌المللی «ایران و تمدن‌سازی جهانی» از برگزاری مجازی این همایش در آستانه روز ملی ایرانشناسی خبر داد

در آستانه ورود به قرن پانزدهم شمسی و تحول چهار دهه جریان ایرانشناسی، که این جریان را از یک نگاه بیرونی در حوزه مطالعات و تحقیقات ایران‌پژوهی، به نگاهی درون فرهنگی سوق داده، بنیاد ایرانشناسی را بر آن داشته تا با برپایی سلسله گفتگوهای جهانی ایرانشناسی در سده پانزدهم بیشتر به این مهم بپردازد. نخستین برنامه این گفتگوها در آستانه روز ملی ایرانشناسی، هفته پایانی اردیبهشت‌ماه، برگزار خواهد شد. ضمن بزرگداشت این روز و به همین منظور، با آقای دکتر سیدعبدالمجید میردامادی، مشاور رئیس و مدیرکل همکاری های علمی بین المللی بنیاد ایرانشناسی و همچنین دبیر علمی این سلسله همایش های بین المللی، درباره کم و کیف و چگونگی برگزاری این سلسله گفتگوها به گفتگو نشسته‌ایم، که از نظر خوانندگان محترم میگذرد:

آقای دکتر میردامادی درخصوص برگزاری سلسله گفتگوهای ایرانشناسی در سده پانزدهم توضیحاتی را به خوانندگان ارائه بفرمایید؟

«سلسله گفتگوهای جهانی ایرانشناسی در سده پانزدهم با موضوع ایران و تمدن‌سازی جهانی» برای نخستین‌بار، با نگرشی علمی- تحلیلی، با حضور استادان برجسته ایرانشناس داخلی و ایرانشناسان برتر خارجی در عرصه مطالعات ایران‌پژوهی، برگزار خواهد شد و در آن ایرانشناسان ایرانی و غیرایرانی از کشورهای مختلف دنیا به ارائه مقاله و سخنرانی خواهند پرداخت. البته این مجموعه گفتگوهای ایرانشناسانه از مدت ها پیش و با مشارکت ایرانشناسان و مراکز ایرانشناسی در بنیاد ایرانشناسی آغاز شده بود که زمینه‌ای برای ورود امروز به گفتگوهای گسترده تر و جامع است که موجب همگرائی و همسخنی ایرانشناسان در سرتاسر جهان و همچنین جامعه ایرانشناسان ایرانی با جهانیان در حوزه فکر و فرهنگ ایرانی میشود.

نخستین برنامه این رویداد هفته پایانی اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد و محوریت موضوعی برگزاری این دوره بحث تمدن ایرانی است که، هم یک نگاه به گذشته خواهیم داشت و نقش ایران و ایرانیان را در تمدن‌سازی جهانی در گذشته در دوران باستان و دوران اسلامی بررسی خواهیم کرد و همچنین نگاهی به افق تمدن اسلامی خواهد شد. در واقع تمرکز بنیاد ایرانشناسی بر آنست تا بتواند نقش فرهنگ و تمدن ایران و اسلام و جایگاه تمدن ایرانی و تأثیر این تمدن بزرگ را در قیاس با دیگر تمدن های جهانی تبیین نماید. از اینرو «سلسله گفتگوهای جهانی ایرانشناسی در سده پانزدهم» در هشت محور اصلی و با محوریت ایران اسلامی و نقش تمدن ساز ایرانیان برگزار خواهد شد:


 • نقش فرهنگ ایرانی- اسلامی در تمدن‌سازی جهانی
 • نقش زبان فارسی در تمدن‌سازی جهانی
 • نقش جغرافیای ایران فرهنگی در تمدن‌سازی جهانی
 • نقش ادیان،‌ مذاهب و دیانت ایرانیان در تمدن‌سازی جهانی
 • نقش مفاخر و مشاهیر ایرانی در تمدن‌سازی جهانی
 • نقش هنر و معماری ایرانی در تمدن‌سازی جهانی
 • نقش علوم و دانشمندان ایرانی در تمدن‌سازی جهانی
 • نقش پیوندهای مشترک ایران و اسلام در تمدن‌سازی جهانی
این نشست با مشارکت چه سازمانهایی برگزار میشود و سخنرانان و موضوعات سخنرانی‌شان چیست؟

البته این گفتگوی علمی در حقیقت یک گفتگوی ملی و با هم اندیشی اندیشمندان و صاحبنظران ایرانی و ایرانشناسان در عرصه بین‌الملل برگزار میشود و پایه گفتگوها مبتنی بر نگاه ایرانی به مقوله ایرانشناسی است. نخستین برنامه از «سلسله گفتگوهای جهانی ایرانشناسی در سده پانزدهم با موضوع ایران و تمدن‌سازی جهانی» قرار است در قالب یک گفتگوی علمی در فضای مجازی طی هفته منتج به روز ایرانشناسی برگزار شود و در آن نهادهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دانشگاه‌های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تهران و تربیت مدرس و انجمن اساتید زبان فارسی و اندیشکده هویت و پیشرفت ایرانی- اسلامی مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی ژرفا و بعضی از نهادهای علمی دانشگاهی دیگر به عنوان مجموعه‌های همکار مشارکت خواهند داشت. این برنامه با سخنرانی حضرت آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای، ریاست محترم بنیاد ایرانشناسی آغاز خواهد شد و با سخنرانی دیگر اساتید برجسته ایرانی و ایرانشناسان خارجی ادامه خواهد یافت.

در پایان اگر نکته‌ای درخصوص برگزاری کنگره است، بفرمایید

علاقه‌مندان به شرکت در این گفتگوی ایرانشناسی میتوانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ایرانشناسی اخبار گفتگوها را پیگیری نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188608788 تماس بگیرند.